Chào mừng, visitor! [ Register | Login

website đang tạm thời backup dữ liệu, xin lỗi các bạn về sự bất tiện này
Đăng tin miễn phí

Đặt quảng cáo

Để tăng hiệu quả kinh doanh, Bạn có thể lựa chọn các hình thức quảng cáo trên trang rao vặt miễn phí sau :

Vị trí 1 : Hiển thị trên header

Kích cở : 468 x 60 px

Giá : 500.000 đồng/tháng

Xem vị trí trên website :

header - rao vặt miễn phí www.raovatonline.org

Vị trí 2 : Hiển thị dạng slide ( tin VIP )

Giá : 100.000 đồng/tháng

Xem vị trí trên website :

rao vặt miễn phí -www.raovatonline.org

Vị trí 3 : Hiển thị trên trang chủ và trang danh mục

Kích cở nhỏ : 125 x 125 px ; Giá : 100.000 đồng/tháng

Xem vị trí trên website :

vi trí 3-rao vặt miễn phí -www.raovatonline.org

Vị trí 4 : Hiển thị trên trang chủ và trang danh mục

Kích cở lớn :  306×306 px; Giá : 400.000 đồng/tháng

Xem vị trí trên website :

vi tri 4-rao vặt miễn phí -www.raovatonline.org

Vị trí 5 : Hiển thị trên chi tiết bản tin

 

Banner bên phải : Kích cở lớn :  306 x 306 px; Giá : 300.000 đồng/tháng

Banner dưới bản tin : Kích cở lớn :  336 x 280 px; Giá : 300.000 đồng/tháng

Xem vị trí trên website :

vi tri 5-rao vặt miễn phí -www.raovatonline.orgLIÊN HỆ THANH TOÁN :

Tên tài khoản : Võ Hưng Hữu

Số tài khoản : 160014849021336  

Ngân hàng :  Chi nhánh Eximbank Hùng Vương

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

www.raovatonline.org

Email : raovatonline.org@gmail.com

Điện thoại : 0905134839

Trân trọng !