440.000

Bio Pro Tablet, men vi sinh viên 16g bacillus xử lý nước và đáy ao thủy sản hiệu quả

Đặc điểm: dạng viên nén, mỗi viên nén chứa 64 tỷ vi sinh, 16g/viên Thành phần: Bacillus subtilis …………………… 0×10^9 CFU/g Bacillus licheniformis …………. 0×10^9CFU/g […]
43 total views, 0 today