Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About congbuihuy

 • Member Since: Tháng Sáu 15, 2017

  Mô tả

  6

  25.000.000

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M16

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M16 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi […]

  7 total views, 0 today

  2

  25.000.000

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M16

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M16 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách […]

  9 total views, 1 today

  1

  25.000.000

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M16

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M16 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng … Chúng […]

  7 total views, 2 today

  9

  25.000.000

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M15

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M15 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi […]

  11 total views, 1 today

  2

  25.000.000

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M15

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M15 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách […]

  10 total views, 1 today

  1

  25.000.000

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M15

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M15 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng … Chúng […]

  15 total views, 1 today

  6

  25.000.000

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M14

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M14 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi […]

  8 total views, 0 today

  2

  25.000.000

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M14

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M14 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách […]

  7 total views, 0 today

  1

  25.000.000

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M14

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M14 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng … Chúng […]

  8 total views, 0 today

  kara5

  25.000.000

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M12

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M12 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi […]

  9 total views, 0 today

  kara4

  25.000.000

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M12

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M12 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách […]

  10 total views, 0 today

  kara3

  25.000.000

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M12

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M12 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng … Chúng […]

  13 total views, 0 today

  319 d

  25.000.000

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M11

  Nữ nhân viên Bán hàng PR PG chăm sóc khách hàng Quán hát đi làm ngay M11 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi […]

  14 total views, 0 today

  2

  25.000.000

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M11

  Tuyển Nữ nhân viên nữ phục, ngồi bàn bàn Quán có chỗ ở đi làm ngay M11 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách […]

  16 total views, 0 today

  319 diamond

  25.000.000

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M11

  Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Nhà hàng có chỗ ở đi làm ngay M11 Hệ thống Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng … Chúng […]

  12 total views, 0 today

  Page 1 of 31 2 3
  WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com