Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About letrongktp003

  • Member Since: Tháng Sáu 20, 2016

Mô tả

16

hello.thép ống hàn phi 168,phi 355.ống thép hàn phi 168,phi 355.

thép ống hàn phi 168,phi 355.ống thép hàn phi 168,phi 355.thép ống phi 168,phi 355.ống thép phi 168,phi 355. Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM […]

166 total views, 0 today

16

hello.thép ống đúc phi 406,ống thép đúc phi 406,thép ống hàn phi 406,ống t...

thép ống đúc phi 406,ống thép đúc phi  406,thép ống hàn phi 406,ống thép hàn phi 406 thép ống đúc phi 57,od 57.ống thép đúc […]

175 total views, 0 today

16

hello.Thép ống đúc phi 168 273 thép ống đúc phi 273 325 thép ống hàn phi 27...

Thép ống đúc phi 168 273 thép ống đúc phi 273 325 thép ống hàn phi 273 355 457 Thép ống đúc phi 508,phi 610,ống […]

287 total views, 0 today

10

hello.mua bán ống thép đúc phi 219 phi 325. Thép ống hàn phi 219,phi 325.

mua bán ống thép đúc phi 219 phi 325. Thép ống hàn phi 219,phi 325.ống thép đúc dn 200,dn 300.ống thép hàn dn 200,dn 300.thép […]

570 total views, 0 today

10

hello.mua bán thép ống đúc phi 102,phi 108 phi 114

mua bán thép ống đúc phi 102,phi 108 phi 114.mua bán ống thép đúc phi 102,phi 108,phi 114.mua bán thép ống phi 102,phi 108,phi 114.thép […]

329 total views, 0 today

10

hello.Thép ống đúc phi 34,phi 38 ,phi 42, ống thép đúc phi 34,phi 38,phi 42...

Thép ống đúc phi 34,phi 38 ,phi 42, ống thép đúc phi 34,phi 38,phi 42.thép ống 34,phi 38,phi 42.ống thép phi 34,phi 38,phi 42.ống thép […]

677 total views, 0 today

10

hello.Thép ống đúc phi 114,phi 273,phi 355.ống thép đúc phi 114,phi 273,phi...

Thép ống đúc phi 114,phi 273,phi 355.ống thép đúc phi 114,phi 273,phi 355.thép ống đúc phi 114,phi 273,phi 355.ống thép hàn phi 114,phi 273,phi 355.thép […]

129 total views, 0 today

10

hello.thép ống đúc phi 406,phi 168,phi 159. Thép ống hàn phi 406,phi 168,ph...

thép ống đúc phi 406,phi 168,phi 159. Thép ống hàn phi 406,phi 168,phi 159.ống thép đúc phi 406,phi 168,phi 159.thép ống hàn phi 406,phi 168,phi […]

201 total views, 0 today

10

hello.Thép ống đúc phi 273,phi 298,phi 323.ống thép đúc phi 273,phi 298,ph...

Thép ống đúc phi 273,phi 298,phi 323.ống  thép đúc phi 273,phi 298,phi 323,thép ống phi 273,phi 298,phi 323.ống thép phi 273,phi 298,phi 323.thép ống đường […]

536 total views, 0 today

10

hello.Thép ống đúc đường kính phi 60,phi 63,phi 219.

Thép ống đúc đường kính phi 60,phi 63,phi 219.ống thép đúc phi 60,phi 63,phi 219.thép ống đúc phi 60,phi 63,phi 219.ống thép hàn phi 60,phi […]

558 total views, 0 today

10

hello.mua bán Thép ống đúc phi 203,phi 219,phi 245

mua bán Thép ống đúc phi 203,phi 219,phi 245.mua bán ống thép đúc phi  203,phi 219,phi 245.mua bán ống thép phi 203,phi 219,phi 245 thép […]

212 total views, 0 today

10

hello.Mua,bán thép ống hàn phi 273, phi 406, phi 457, phi 508 14ly 16ly 18l...

Mua,bán thép ống hàn phi 273, phi 406, phi 457, phi 508 14ly 16ly 18ly 20ly 30ly 40ly   Mua bán thép ống đúc phi […]

199 total views, 0 today

10

hello.Thép ống đúc phi 90, phi 114, phi 141 theo tiêu chuẩn SCH 40, SCH 80

Thép ống đúc phi 90, phi 114, phi 141 theo tiêu chuẩn SCH 40, SCH 80 Thép ống đúc phi 102,phi 141,phi 273.ống thép đúc […]

526 total views, 0 today

16

22/6,thép ống đúc phi 93,od 93,phi 168,od 168.ống thép đúc phi 93,od 93,phi...

thép ống đúc phi 93,od 93,phi 168,od 168.ống thép đúc phi 93,od 93,phi 168,od 168. Thép ống phi 93,od 93,phi 168,od 168.ống thép phi 93,od […]

154 total views, 0 today

16

21/6.Thép ống đúc phi 42,phi 48,phi 51,Thép ống đúc phi 42,phi 273,phi 325...

Thép ống đúc phi 42,phi 48,phi 51,Thép ống đúc phi  42,phi 273,phi 325,Thép ống mạ kẽm mác thép ASTM A106,ASTM A53,API 5L thép ống đúc […]

201 total views, 0 today

Page 1 of 61 2 3 6