Về chúng tôi

Dự án Lumi Hà Nội là một dự án bao gồm rất nhiều căn hộ cao cấp do CapitaLand đầu tư và được xây dựng tại Đại Lộ Thăng Long.