Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About nguyenminhtien001

  • Member Since: Tháng Bảy 8, 2016

Mô tả

16

109.Thép ống đúc phi.od 70,od 73,od 76,od 89

Thép ống đúc phi.od 70,od 73,od 76,od 89.ống thép đúc 70,od 73,od 76,od 89.thép ống đúc 70,od 73,od 76,od 89.thép ống  nhập khẩu 70,od 73,od […]

154 total views, 0 today

16

109.thép ống mạ kẽm 325 355 406 thép ống phi 457

Ống thép đúc phi 127, phi 168, phi 219, phi 273, phi 300, phi 350.ống thép mạ kẽm phi 168 219 273 thép ống mạ […]

176 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc.ống thép đúc DN 250,phi 219,DN 200

Thép ống đúc.ống thép đúc DN 250,phi 219,DN 200,phi 273.thép ống đúc DN 250,phi 273,phi 219,DN 200.ống thép đúc phi 273 phi 219,DN 200,DN 250. […]

149 total views, 0 today

16

109.thép hàn ống phi 508,llll phi 610,lllll phi 457.ống thép đúc phi 60,lll...

thép hàn ống phi 508,llll phi 610,lllll phi 457.ống thép đúc phi 60,llll phi 63.   Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường […]

356 total views, 0 today

16

109.thép ống đúc phi 610,llll thép ống phi 610,thép ống hàn phi 610

thép ống đúc phi 610,llll  thép ống phi 610,thép ống hàn phi 610,ống thép hàn phi 610 ống thép đúc nhập khẩu phi 508,phi 610,thép […]

155 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc nhập khẩu phi 90, lllll phi 168, llll phi 219, llll phi 27...

Thép ống đúc nhập khẩu phi 90, lllll phi 168, llll phi 219, llll phi 273, phi, phi 323, phi 406 .. ASTM A106 / […]

190 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc nhập khẩu phi 90, lllll phi 168, llll phi 219, llll phi 27...

Thép ống đúc nhập khẩu phi 90, lllll phi 168, llll phi 219, llll phi 273, phi, phi 323, phi 406 .. ASTM A106 / […]

129 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 27,llll ống thép phi 27,llll

Thép ống đúc phi 27,llll ống thép phi 27,llll ống thép đúc phi 27 Thép ống đúc nhập khẩu đường kính 154,phi 168 ống thép […]

186 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc.ống thép đúc phi 273,llll phi 325

Thép ống đúc.ống thép đúc phi 273,llll phi 325.thép ống đúc phi 273,phi 325.thép ống đường kính 273,325 Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn […]

157 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 108,ống thép đúc phi 108,phi 110

Thép ống đúc phi 108,ống thép đúc phi 108,phi 110 thép ống phi 108,phi 110.ống thép phi 108,phi 110.thép ông nhập khấu phi 108,phi 110,phi […]

142 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 21,llll phi 406 llll phi 273.

Thép ống đúc phi 21,llll phi 406 llll phi 273.ống thép đúc phi 21,phi 406 phi 273.thép ống phi 21,phi 406 phi 273.ống thép phi […]

162 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc,ống thép đúc phi 203,llll phi 219,llll phi 273.

Thép ống đúc,ống thép đúc phi 203,llll phi 219,llll phi 273.thép ống đúc phi 203,kkk phi 219,phi 273.thép ống phi 203,kkk phi 219,kkk phi 273 […]

144 total views, 0 today

16

109.ống thép phi 48,thép ống đúc phi 48,thép ống phi 48,thép ống phi 48

ống thép phi 48,thép ống đúc phi 48,thép ống phi 48,thép ống phi 48   thép ống đúc , thep ong duc, thép ống hàn, […]

154 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 60 kkk phi 63 thép ống phi 70 kkkk phi 73 kkk phi 76

Thép ống đúc  phi 60 kkk phi 63 thép ống phi 70 kkkk phi 73 kkk phi 76   Ống thép dùng cho dẫn dầu […]

133 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 168 273 thép ống đúc phi 273 325

Thép ống đúc phi 168 273 thép ống đúc phi 273 325 thép ống hàn phi 273 355 457   Thép ống đúc phi 508,phi […]

125 total views, 0 today

16

109.thép ống đúc phi 406,ống thép đúc phi 406,thép ống hàn phi 406,

thép ống đúc phi 406,ống thép đúc phi  406,thép ống hàn phi 406,ống thép hàn phi 406 thép ống đúc phi 57,od 57.ống thép đúc […]

140 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 34,od 34,dn 25.ống thép đúc phi 34,od 34,dn 25

Thép ống đúc phi 34,od 34,dn 25.ống thép đúc phi 34,od 34,dn 25.thép ống phi 34,od 34,dn 25.ống thép phi 34,od 34,dn 25.ống thép mạ […]

154 total views, 0 today

16

109.thép ống đúc phi 93,od 93,phi 168,od 168.ống thép đúc phi 93,od 93,phi ...

thép ống đúc phi 93,od 93,phi 168,od 168.ống thép đúc phi 93,od 93,phi 168,od 168. Thép ống phi 93,od 93,phi 168,od 168.ống thép phi 93,od […]

273 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 355,dn 350.ống thép đúc phi 355,dn 350.

Thép ống đúc phi 355,dn 350.ống thép đúc phi 355,dn 350.thép ống phi 355,dn 350.ống thép phi 355,dn 350.thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép […]

161 total views, 0 today

16

109.Thép ống đúc phi 90,od 90,dn 90.ống thép đúc phi 90,od 90,dn 90

Thép ống đúc phi 90,od 90,dn 90.ống thép đúc phi 90,od 90,dn 90.thép ống phi 90,od 90,dn 90.ống thép phi 90,od 90,dn 90. Ống thép […]

141 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3