Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About o822113333

  • Member Since: September 27, 2018

Description

9

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 090520

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 090520 Tuyển gấp 20 Nhân viên nữ phục vụ PR […]

22 total views, 0 today

kara5

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, chăm sóc khách VIP đi làm ngay có chỗ ở 06...

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, chăm sóc khách VIP đi làm ngay có chỗ ở 060320 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống […]

35 total views, 0 today

kara5

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 060320

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 060320 Tuyển gấp 20 Nhân viên nữ phục vụ PR […]

39 total views, 0 today

kara2

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, chăm sóc khách VIP đi làm ngay có chỗ ở 02...

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, chăm sóc khách VIP đi làm ngay có chỗ ở 020320 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống […]

33 total views, 0 today

kara2

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 020320

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 020320 Tuyển gấp 20 Nhân viên nữ phục vụ PR […]

26 total views, 0 today

kara5

30.000.000

Tuyển nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay 280...

  Tuyển nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay 280220 Quán QueenBee 167 Tây sơn, Đống đa, Hà […]

27 total views, 0 today

kara5

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp ...

  Tuyển dụng nữ phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp 280220 Làm việc tại: Quán QeenBee 167 Tây Sơn […]

24 total views, 0 today

kara5

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 250220

Tuyển dụng nữ phục vụ, bán hàng, ngồi bàn PR PG quán Hát, Nhà hàng 250220 Tuyển gấp 20 Nhân viên nữ phục vụ PR […]

34 total views, 0 today

9

30.000.000

Tuyển nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay 230...

Tuyển nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay 230220 Quán QueenBee 167 Tây sơn, Đống đa, Hà nội. […]

32 total views, 0 today

kara2

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp ...

  Tuyển dụng nữ phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp 230220 Làm việc tại: Quán QeenBee 167 Tây Sơn […]

45 total views, 0 today

9

30.000.000

Tuyển nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay 180...

Tuyển nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay 180220 Quán QueenBee 167 Tây sơn, Đống đa, Hà nội. […]

30 total views, 0 today

kara5

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp ...

  Tuyển dụng nữ phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp 180220 Làm việc tại: 167 Tây Sơn – Đống […]

33 total views, 0 today

kara2

30.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ đầu năm đi làm ngay có chỗ ở 170220.

Tuyển dụng nữ phục vụ đầu năm đi làm ngay có chỗ ở 170220. Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, […]

54 total views, 0 today

9

30.000.000

Tuyển dụng nữ Phục vụ PR PG PB quán Hát, Karaoke, Nhà hàng 170220.

Tuyển dụng nữ Phục vụ PR PG PB quán Hát, Karaoke, Nhà hàng 170220. Tuyển gấp 20 Nhân viên nữ phục vụ PR PG PB […]

61 total views, 0 today

25.000.000

Tuyển dụng nữ phục vụ đầu năm đi làm ngay có chỗ ở 120220

Tuyển dụng nữ phục vụ đầu năm đi làm ngay có chỗ ở 120220 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, […]

46 total views, 0 today

Page 1 of 121 2 3 12