Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About ongthepnamduong

  • Member Since: Tháng Chín 16, 2017

Mô tả

18.000

Thép tròn đặc phi 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350

  KÍCH THƯỚC CHIỀU DÀI TRỌNG LƯỢNG MÁC THÉP 260 6,000 2,535.000 S45C, CT3, SCM440, C35, C40, C45, C50, SKD11, SKD61, 2083 270 6,000 2,733.750 […]

92 total views, 0 today

18.000

Thép tròn đặc phi 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250

  KÍCH THƯỚC CHIỀU DÀI TRỌNG LƯỢNG MÁC THÉP 160 6,000 960.000 S45C, CT3, SCM440, C35, C40, C45, C50, SKD11, SKD61, 2083 170 6,000 1,083.750 […]

106 total views, 0 today

5.000.000

Thanh lý máy cắt sắt đá phíp HỒNG KÝ, Rùa cắt sắt tấm

Thanh lý máy cắt sắt đá phíp HỒNG KÝ, Rùa cắt sắt tấm Tên máy CF Rùa cắt sắt tấm, bộ gió đá, bình gas […]

132 total views, 0 today

18.000

Thanh lý Thép ống đúc phi 141x11ly, 217x16ly, 300x14ly, 325x11ly, 355x11ly,...

Thép ống đúc phi 51 x 4ly x 6000mm Thép ống đúc phi 60 x 5ly x 6000mm Thép ống đúc phi 90 x 10ly […]

145 total views, 0 today

22.000

API-5L, Thép ống đúc phi 168 x 9.5ly, 14ly, 18ly, 219 x 12.5ly, 15ly, 18ly,...

Thép ống đúc phi 141 x 7ly x (6000~12000)mm Thép ống đúc phi 141 x 8ly x (6000~12000)mm Thép ống đúc phi 146 x 7ly […]

667 total views, 0 today

22.000

API-5L, Thép ống đúc phi 273 x 12.5ly, 15ly, 18ly, 21ly, 25ly, 28ly, SCH80/...

Thép ống đúc phi 152 x 10ly x (6000~12000)mm Thép ống đúc phi 152 x 12.5ly x (6000~12000)mm Thép ống đúc phi 152 x 13ly […]

116 total views, 0 today

22.000

API-5L, Thép ống đúc phi 325 x 12.5ly, 17ly, 21ly, 25ly, 28.5ly, 33ly, SCH8...

Thép ống đúc phi 153 x 5ly x (6000~12000)mm Thép ống đúc phi 153 x 6.5ly x (6000~12000)mm Thép ống đúc phi 153 x 8ly […]

131 total views, 0 today

19.500

Thép ray tàu P11, P15, P18, P24, P30, P38, P43, P50, QU 50, QU 70, QU 80, Q...

Thép ray tàu P11x6000mm Thép ray tàu P15x8000mm Thép ray tàu P18x8000mm Thép ray tàu P24x8000mm Thép ray tàu P30x8000mm Thép ray tàu P38x12500mm Thép […]

123 total views, 0 today

18.500

SS400, Thép hộp chữ nhật 125×175 dày 3,2ly, 4ly, 5ly, 6ly, 9ly, 12ly

Thép hộp chữ nhật 125x175x3,2x6000mm Thép hộp chữ nhật 125x175x4x6000mm Thép hộp chữ nhật 125x175x4,5x6000mm Thép hộp chữ nhật 125x175x6x6000mm Thép hộp chữ nhật 125x175x9x6000mm […]

135 total views, 0 today

18.500

SS400, Thép hộp chữ nhật 75×150 dày 2.5ly, 2.7ly, 2.8ly, 3.0ly, 3.2ly,...

Thép hộp chữ nhật 75x150x2,5x6000mm Thép hộp chữ nhật 75x150x2,7x6000mm Thép hộp chữ nhật 75x150x2,8x6000mm Thép hộp chữ nhật 75x150x3,0x6000mm Thép hộp chữ nhật 75x150x3,2x6000mm […]

127 total views, 0 today

0

Thép ống đúc phi 51, Thép ống hàn phi 60.3, Thép ống đen phi 219 – Thép Nam...

Thép ống hàn phi 273 x 6.35ly x 6m Thép ống hàn phi 273 x 5.0ly x 6m Thép ống hàn phi 245 x 9.0ly […]

99 total views, 0 today

16.000

Thép ống hàn phi 323.9, Thép ống đúc phi 406, Thép ống hàn phi 610 – Thép N...

Thép ống hàn phi 610 x 17.0ly x 6m Thép ống hàn phi 610 x 14.2ly x 6m Thép ống hàn phi 457 x 6.4ly […]

98 total views, 0 today

0

A53, Ống thép mạ kẽm phi 168 x 2.76ly, Thép ống đúc phi 168 x 7.11ly, Thép ...

Ống thép mạ kẽm phi 168 x 2.76ly x (6 ~ 12)m Thép ống đúc phi 168 x 7.11ly x (6 ~ 12)m Thép ống […]

167 total views, 0 today

0

A53, Ống thép mạ kẽm phi 114 x 2.76ly, Thép ống đúc phi 114 x 6.5ly, Thép ố...

Ống thép mạ kẽm phi 114 x 2.76ly x (6 ~ 12)m Thép ống đúc phi 114 x 6.5ly x (6 ~ 12)m Thép ống […]

146 total views, 0 today

0

A53, Ống thép mạ kẽm phi 219 x 2.76ly, Ống thép mạ kẽm phi 219 x 6.35ly, Th...

Ống thép mạ kẽm phi 219 x 2.76ly x (6 ~ 12)m Ống thép mạ kẽm phi 219 x 6.35ly x (6 ~ 12)m Thép […]

142 total views, 0 today

0

A53, Ống thép mạ kẽm phi 273 x 3.4ly, Ống thép mạ kẽm phi 273 x 4.2ly, Thép...

Ống thép mạ kẽm phi 273 x 3.4ly x (6 ~ 12)m Ống thép mạ kẽm phi 273 x 4.2ly x (6 ~ 12)m Thép […]

128 total views, 0 today