Chào mừng, Quí khách! [Đăng ký | Đăng nhập

Đăng tin

About ThachTruongThinh

 • Member Since: Tháng Sáu 6, 2016

  Description

  15.000

  Thép ống phi 219,ống thép phi 273,ống thép ống phi 325,ống thép phi 406,ống...

  Thép ống phi 219,ống thép phi 273,ống thép ống phi 325,ống thép phi 406,ống 457 / d450 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất […]

  8 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống sch40 phi 42.thép ống phi 49,ống thép phi 60,ống mạ kẽm phi 76 / d...

  Thép ống sch40 phi 42.thép ống phi 49,ống thép phi 60,ống mạ kẽm phi 76 / d65 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất […]

  7 lượt xem, 0 hôm nay

  15.000

  Thép ống ASTM phi 141,ống thép phi 168,ống thép phi 219,ống phi 406,ống thé...

  Thép ống ASTM phi 141,ống thép phi 168,ống thép phi 219,ống phi 406,ống thép  Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại […]

  7 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống mạ kẽm phi 60,ống kẽm phi 90,ống kẽm phi 76,ống kẽm phi 14,ống kẽm...

  Thép ống mạ kẽm phi 60,ống kẽm phi 90,ống kẽm phi 76,ống kẽm phi 14,ống kẽm phi 141 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp […]

  10 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống phi 219,ống thép d300,ống thép d400ống thép d500,ống phi 90,phi 76...

  Thép ống phi 219,ống thép d300,ống thép d400ống thép d500,ống phi 90,phi 76,phi 60… Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại […]

  6 lượt xem, 2 hôm nay

  15.000

  Thép ống phi 114 ,ống thép phi 140,ống thép phi 168,ống thép phi 219,ống mạ...

  Thép ống phi 114 ,ống thép phi 140,ống thép phi 168,ống thép phi 219,ống mạ kẽm phi 325 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp […]

  7 lượt xem, 2 hôm nay

  15.000

  ống thép phi 273mm,ống thép phi 325mm,ống thép phi 355mm,ống thép phi 406mm...

  ống thép phi 273mm,ống thép phi 325mm,ống thép phi 355mm,ống thép phi 406mm… Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại Thép […]

  8 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống phi 76,ống thép đúc phi 90,ống thép đúc phi 60,ống thép đúc phi 16...

  Thép ống phi 76,ống thép đúc phi 90,ống thép đúc phi 60,ống thép đúc phi 168,ống phi 219 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp […]

  7 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống mạ kẽm nhũng nóng od 114,od 141,od 168,od 219,ống nhập khẩu phi 90...

  Thép ống mạ kẽm nhũng nóng od 114,od 141,od 168,od 219,ống nhập khẩu phi 90,phi 76,phi 60 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất […]

  10 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Ống thép phi 710 / d700,ống thép phi 710,ống Nhập Khẩu phi 710,ống thép phi...

  Ống thép phi 710 / d700,ống thép phi 710,ống Nhập Khẩu phi 710,ống thép phi 710 mạ kẽm Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp […]

  8 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống phi 610 / d600,ống thép Nhập Khẩu phi 610,ống thép mạ kẽm phi 610m...

  Thép ống phi 610 / d600,ống thép Nhập Khẩu phi 610,ống thép mạ kẽm phi 610mm Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả […]

  10 lượt xem, 0 hôm nay

  15.000

  Thép ống phi 508,ống thép lớn phi 508,ống thép Nhập Khẩu phi 508,ống thép p...

  Thép ống phi 508,ống thép lớn phi 508,ống thép Nhập Khẩu phi 508,ống thép phi 508mm Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả […]

  6 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Ống thép phi 457 / d450,ống thép mạ kẽm phi 457mm,ống thép Nhập Khẩu phi 45...

  Ống thép phi 457 / d450,ống thép mạ kẽm phi 457mm,ống thép Nhập Khẩu phi 457 x 12.7ly Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp […]

  7 lượt xem, 2 hôm nay

  15.000

  Thép ống đúc phi 406 / d400ống thép mạ kẽm phi 406,ống Nhập Khẩu phi 406,ố...

  Thép ống đúc phi 406 / d400ống thép mạ kẽm  phi 406,ống Nhập Khẩu phi 406,ống thép D400 Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp […]

  4 lượt xem, 1 hôm nay

  15.000

  Thép ống phi 355 / d350,ống thép đúc phi 355,ống thép nhập khẩu phi 355,ống...

  Thép ống phi 355 / d350,ống thép đúc phi 355,ống thép nhập khẩu phi 355,ống mạ kẽm phi 355 Công Ty chúng tôi chuyên cung […]

  4 lượt xem, 0 hôm nay

  Page 1 of 741 2 3 74