Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About thepong1211986

  • Member Since: Tháng Bảy 22, 2016

Mô tả

17.000

Thép Ống Đúc api5l/phi 21-phi 610,dày 3ly-60ly tiêu chuẩn ASTM/A015/A53

Thép Ống Đúc api5l/phi 21-phi 610,dày 3ly-60ly tiêu chuẩn ASTM/A015/A53 Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 […]

516 total views, 0 today

17.000

Sắt Hộp Vuông Hộp 150x6ly,Hộp 200x6ly,Hộp 250x6ly,Hộp 125x5ly,Hộp 100x5ly

Sắt Hộp Vuông Hộp 150x6ly,Hộp 200x6ly,Hộp 250x6ly,Hộp 125x5ly,Hộp 100x5ly Hộp Vuông 50x50x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 75x75x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 90x90x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 100x100x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x3.5ly-10lyx6000mm Hộp […]

710 total views, 0 today

14.000

Sắt Hộp Chữ Nhật 75×150,100X150,100X200,150X200,150X250,150X300

Sắt Hộp Chữ Nhật 75×150,100X150,100X200,150X200,150X250,150X300 Thép ống đúc áp lực Tiêu chuẩn ASTM A106, API 5L Ống thép đúc, ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53/ […]

764 total views, 0 today

17.000

API5L/Thép Ống Đúc Phi 219 (API5L) ASTM/A106/A53

API5L/Thép Ống Đúc Phi 219 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) […]

143 total views, 0 today

17.000

OD273/Thép ống đúc phi 273,phi 355,phi 406,hộp nhập khẩu 200x6ly,250x6ly,15...

OD273/Thép ống đúc phi 273,phi 355,phi 406,hộp nhập khẩu 200x6ly,250x6ly,150×300 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 […]

540 total views, 0 today

14.000

Thép Nhập Khẩu,Ống Đúc Phi 406,Phi 219,Phi 355,Ống Hàn Phi 273,Phi 325,Phi ...

Thép Nhập Khẩu,Ống Đúc Phi 406,Phi 219,Phi 355,Ống Hàn Phi 273,Phi 325,Phi 508 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc […]

1136 total views, 0 today

17.000

Thép Ống Đúc DN500,Phi 508,DN600,Phi 610,DN350,Phi 355,Dày 6.35ly-50ly

Thép Ống Đúc DN500,Phi 508,DN600,Phi 610,DN350,Phi 355,Dày 6.35ly-50ly Thép Ống Đúc Phi 508 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép […]

188 total views, 0 today

14.000

Thép Ống,Hộp Vuông 300,Hộp 250,Hộp 200,Hộp 175,Hộp 150,Hộp 125,Hộp 100,Hộp ...

Thép Ống,Hộp Vuông 300,Hộp 250,Hộp 200,Hộp 175,Hộp 150,Hộp 125,Hộp 100,Hộp 90 Hộp Vuông 50x50x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 75x75x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 90x90x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 100x100x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông […]

160 total views, 0 today

14.000

Thép Ống,Thép Hộp Chữ Nhật 150×300,150×250,150×200,150×...

Thép Ống,Thép Hộp Chữ Nhật 150×300,150×250,150×200,150×100,100×200,75×150,60×120 Thép ống đúc áp lực Tiêu chuẩn ASTM A106, API 5L Ống thép đúc, ống đúc tiêu chuẩn ASTM […]

165 total views, 0 today

14.000

DN350/API5L/Thép Ống Đúc Phi 355 (API5L) ASTM/A106/A53

DN350/API5L/Thép Ống Đúc Phi 355 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) […]

578 total views, 0 today

14.000

DN400/api5l Thép Ống Đúc Phi 406 (API5L) ASTM/A106/A53

DN400/api5l Thép Ống Đúc Phi 406 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x […]

131 total views, 0 today

14.000

Thép Hộp Vuông Q235,Hộp 300,Hộp 250,Hộp 200,Hộp 175,Hôp 150,Hộp 125,Hộp 100...

Thép Hộp Vuông Q235,Hộp 300,Hộp 250,Hộp 200,Hộp 175,Hôp 150,Hộp 125,Hộp 100 Hộp Vuông 50x50x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 75x75x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 90x90x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 100x100x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông […]

140 total views, 0 today

14.000

Hộp Chữ Nhật Lớn 150×300,150×250,150×200,150×100,100...

Hộp Chữ Nhật Lớn 150×300,150×250,150×200,150×100,100×200,75×150,60×120 Thép ống đúc áp lực Tiêu chuẩn ASTM A106, API 5L Ống thép đúc, ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53/ […]

155 total views, 0 today

14.000

DN500/API5L Thép Ống Đúc Phi 508 (API5L) ASTM/A106/A53

DN500/API5L Thép Ống Đúc Phi 508 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x […]

142 total views, 0 today

14.000

Thép Hộp Nhập Khẩu 200×200,175×175,150×150,125×125,250&...

Thép Hộp Nhập Khẩu 200×200,175×175,150×150,125×125,250×250,300×300 Hộp Vuông 50x50x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 75x75x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 90x90x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 100x100x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x3.5ly-10lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x4ly-10lyx6000mm Hộp Vuông […]

164 total views, 0 today

14.000

Q235/Thép Hộp Chữ Nhật 75×150,150×200,150×100,100×200,1...

Q235/Thép Hộp Chữ Nhật 75×150,150×200,150×100,100×200,150×250,150×300 Thép ống đúc áp lực Tiêu chuẩn ASTM A106, API 5L Ống thép đúc, ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53/ […]

118 total views, 0 today

14.000

Ống Đúc Hàn Quốc Phi 355,Phi 406,Phi 219,Ống Nhập Khẩu Phi 273,Phi 325,Phi ...

Ống Đúc Hàn Quốc Phi 355,Phi 406,Phi 219,Ống Nhập Khẩu Phi 273,Phi 325,Phi 509 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống […]

179 total views, 0 today

14.000

Ống Đúc Nhập Khẩu Phi 406,Phi 219,Phi 355,Ống Mạ Kẽm Phi 114,Phi 219,Phi 61...

Ống Đúc Nhập Khẩu Phi 406,Phi 219,Phi 355,Ống Mạ Kẽm Phi 114,Phi 219,Phi 610 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống […]

683 total views, 0 today

17.000

Bán Thép Ống Đúc Phi 508,Phi 406,Phi 355,Ống Hàn Phi 610,Phi 508,Phi 406

Bán Thép Ống Đúc Phi 508,Phi 406,Phi 355,Ống Hàn Phi 610,Phi 508,Phi 406 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc […]

221 total views, 0 today

14.000

Bán Hộp Lớn 300×300,Hộp 250×250,Hộp 200×200,Hộp 175×175...

Bán Hộp Lớn 300×300,Hộp 250×250,Hộp 200×200,Hộp 175×175,Hộp 150×150,Hộp 125×125 Hộp Vuông 50x50x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 75x75x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 90x90x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 100x100x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x3.5ly-10lyx6000mm Hộp […]

166 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3