Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

About To Hang

  • Member Since: September 30, 2019

Description

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ15M-TDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ15M-TDT-P Thông số kỹ thuật Loại Thu phát Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 15m Độ […]

11 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ15M-TDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ15M-TDT Thông số kỹ thuật Loại Thu phát Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 15m Độ […]

8 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ1M-DDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ1M-DDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ khuếch tán Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

18 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ300-DDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ300-DDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ khuếch tán Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

25 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ50-BDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ50-BDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ BGS Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 10 […]

18 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ1M-DDT-C

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ1M-DDT-C Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ khuếch tán Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

16 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ3M-PDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ3M-PDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ gương phân cực Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát […]

27 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ10M-TDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ10M-TDT Thông số kỹ thuật Loại Thu phát Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 10m Độ […]

18 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ30-BDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ30-BDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ BGS Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 10 […]

18 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ7M-TDT-P

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ7M-TDT-P Thông số kỹ thuật Loại Thu phát Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 7m Độ […]

27 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ100-DDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ100-DDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ khuếch tán Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

31 total views, 0 today

0

Cảm biến quang Autonics BJ series BJ100-BDT

Cảm biến quang Autonics BJ series Model: BJ100-BDT Thông số kỹ thuật Loại Phản xạ BGS Nguồn cấp 12-24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện 10 […]

32 total views, 0 today

0

Cảm biến an toàn Omron F3SJ-E Series F3SJ-E0225P25

Cảm biến an toàn Omron F3SJ-E Series Model: F3SJ-E0225P25 Thông số kỹ thuật Loại Thu – phát Nguồn cấp 24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

29 total views, 0 today

0

Cảm biến an toàn Omron F3SJ-E Series F3SJ-E1105P25

Cảm biến an toàn Omron F3SJ-E Series Model: F3SJ-E1105P25 Thông số kỹ thuật Loại Thu – phát Nguồn cấp 24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

30 total views, 0 today

0

Cảm biến an toàn Omron F3SJ-E Series F3SJ-E0185N25

Cảm biến an toàn Omron F3SJ-E Series Model: F3SJ-E0185N25 Thông số kỹ thuật Loại Thu – phát Nguồn cấp 24VDC ±10% Khoảng cách phát hiện […]

24 total views, 0 today

Page 1 of 41 2 3 4