500.000

Bán máy trợ thính tại Thanh Hóa – trợ thính Tâm An.

𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐍𝐎̂́𝐈 𝐁𝐋𝐔𝐄𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐕𝐎̛́𝐈 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐇𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐍𝐇 Khả năng đàm thoại, nghe nhạc, xem video trực tiếp từ điện thoại sang […]
10 total views, 0 today