Welcome, visitor! [Register | Login

Đăng tin
loading...

3.400

Học chứng chỉ chuyên viên và chuyên viên chính nhanh nhất

  • Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
  • Đường phố: Số 451 Hoàng Quốc Việt
  • Quận/huyện: Hà Nội
  • Quốc gia: Vietnam
  • Zip/Postal Code: 10000
  • Listed: Tháng Sáu 8, 2016 9:16 sáng
  • Expires: This ad has expired

Chi tiết

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

Số: 2014 /GDVN-QLĐT

V/v: TB mở các lớp bồi dưỡng kiến thức

 Quản lý Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

1. Mục đích chung của khóa học:

–  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán  bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Hà Nội và các tỉnh có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên chính theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ do trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội Vụ cấp

6. Kinh phí tổ chức khóa học: 3.400.000 đ/hv/khóa

7. Thời gian học: 1,5 tháng.

 

II. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

1. Mục đích chung của khóa học:

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Hà Nội và các tỉnh có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên chính theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ do trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội Vụ cấp.

6. Kinh phí tổ chức khóa học: 3.600.000 đ/hv/khóa

7. Thời gian học: 1,5 tháng

III. Địa điểm liên hệ đăng ký học:

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 2, Số 451, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Miền Trung: Số 4 Tiểu La, P Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, Đà Nẵng

Miền Nam: Số 195 Đường D2 Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0902. 86. 86. 84 (Mrs Xuyến)

Email: kimxuyen@giaoducvietnam.edu.vn

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Fax và liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đào Xuân Dũng

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN

THAM DỰ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN NĂM 2014

 

Kính gửi:  Đơn vị đào tạo lớp học QLHCNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

 

Tên đơn vị: …………………….……………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………….…………………………………

Số điện thoại: ……………………………. Fax: …….…………………………….

Thủ trưởng đơn vị: ……………………………………………………………………………..

Đăng ký cho các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp bồi dưỡng (Ghi tên Chương trình bồi dưỡng): ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

TTHọ và tênĐơn vị công tácĐiện thoại liên hệ
1 

 

  
2 

 

  
3 

 

  
4 

 

  
5 

 

  
….   

 

Đề nghị Phòng Quản lý đào tạo tiếp nhận và gửi thông báo nhập học cho các học viên.

 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

 

 

STT

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú
Phần I. Kiến thức chung
1CĐ 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị

CĐ 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8

 

 
2CĐ 3: Công vụ, công chức

CĐ 4: Đạo đức công vụ

8

 

 
3CĐ 5: Thủ tục hành chính nhà nước

CĐ 6: Cải cách hành chính nhà nước

8

 

 
4CĐ 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước8

 

 
5CĐ 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước8

 

 
6CĐ 9: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương4 
7Ôn tập, kiểm tra (lần 1)4 
Phần II. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
8CĐ 1: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ8

 

 
9CĐ 2: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 

8

 
10Ôn tập, kiểm tra (lần 2)4 
Phần III. Các kỹ năng
11CĐ 1: Quản lý thời gian

CĐ 2: Kỹ năng làm việc nhóm

8 
12CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp4 
13CĐ 4: Quản lý hồ sơ8 
14 CĐ 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản

CĐ 6: Kỹ năng viết báo cáo

8 
15CĐ 7: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin8 
16Ôn tập kiểm tra (lần 3)4 
17Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống4 
18Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

4 
 Bế giảng lớp học  

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Ngày họcTên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú
PHẦN I. NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1

 

CĐ 1:Lý luận về hành chính nhà nước

CĐ 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước

8 
2CĐ 3: Quyết định hành chính nhà nước

CĐ 4: Tổng quan về chính sách công

8

 

 
3CĐ 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước8 
4CĐ 6 : Quản lý tài chính công

CĐ 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

 

8

 
5CĐ 8:  Chính phủ điện tử8 
6CĐ 9: Văn hóa công sở

CĐ 10: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

8 
7Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương

Chuyên đề Báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

8 
PHẦN II. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ
8CĐ 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ8 
9CĐ 2: Chuyên đề Báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 

4

 
PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN
 

10

CĐ 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

CĐ 2: Kỹ năng thuyết trình

 

8

 
11CĐ 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

CĐ 4: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

8

 

 
12CĐ 5: Kỹ năng phân tích công việc

CĐ 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ

8 
13Ôn tập và kiểm tra (lần 3)4 
PHẦN IV. ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
14Đi thực tế8 
15Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4 
 Viết tiểu luận cuối khóa  
16Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

  
17Ôn tập, kiểm tra  
18Bế giảng và phát chứng chỉ  

 

 

Listing ID: 9135757e24e9b226

Report problem

Processing your request, Please wait....

Sponsored Links

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com