Danh sách bảng dán quảng cáo, rao vặt miễn phí

Danh sách bảng dán quảng cáo, rao vặt miễn phí Danh sách bảng dán quảng cáo, rao vặt miễn phí (Kèm theo Công văn số 5989/SVHTTDL-VP ngày 26-11-2015 của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc lắp một số bảng phục vụ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhỏ, lẻ tham gia quảng cáo, rao vặt miễn phí nhằm ngăn chặn các hình thức quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị. 1- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông báo vị trí lắp bảng “Bảng dán quảng cáo, rao vặt miễn phí” như sau: Danh sách bảng dán quảng cáo, rao vặt miễn phí * Quận Hải Châu (56 bảng)+ Thạch Thang (5):- Số 134 Quang Trung (tường rào của Trường Nguyễn Huệ).- Số 18 Lý Tự Trọng (tường rào của Trường mầm non Trúc Đào).- Trạm trực Tân Lập 1 (ngã ba Phan Bội Châu – Trần Quý Cáp).- 122 đường Hả…
Read more about Danh sách bảng dán quảng cáo, rao vặt miễn phí
  • 0