Trợ giúp

Các câu hỏi thường gặp :

Câu hỏi 1: Tôi quên password nên có đề nghị cấp lại  và nhận được email của raovatonline có kèm đường line để kích hoạt nhưng đường line không hoạt động ?

Trả lời 1: Nếu đường line không hoạt động có thể do không tương thích với hệ thống nhận mail của bạn. Hãy copy đường line và dán lên trình duyệt

Câu hỏi 2: Tôi muốn xóa bài đăng của mình vì đăng nhầm nội dung thì làm cách nào ?

Trả lời 2: Bạn đang nhập vào mục quản lý tin, ở đó bạn sẽ tìm thấy mục xóa bài.

BQT raovatonline.org